The Startlingly Languishing Plant-Location - Hard Headed Woman

Vändning

Om man tillåter sig att ha ett allt för stort kontrollbehov kommer det i längden att skada både en själv och ens relationer i livet, både arbetsmässiga och privata. Men hur kan man kontrolllera ett kontrollbehov? Jag anser att det krävs hårt arbete för att lyckas med det. Man måste hela tiden tänka "varför vill jag ha koll på detta? Är det här en konstruktiv tanke/känsla eller kan den vara negativ och rent av rasera nåt jag redan byggt upp?" Om man upptäcker att det är en negativ tanke krävs det styrka för att vända den.